Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

mietowepaznokcie
10:31
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita
mietowepaznokcie
10:27
5241 3c71 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
mietowepaznokcie
10:25
2446 a59d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa

March 22 2017

mietowepaznokcie
14:44
9103 9399
Reposted fromsohryu sohryu
mietowepaznokcie
14:39
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia
mietowepaznokcie
14:34
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon
mietowepaznokcie
14:32
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis
mietowepaznokcie
14:32
1581 bf48 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
mietowepaznokcie
14:30
1088 0deb 500
Reposted fromHerBlackWings HerBlackWings

March 18 2017

mietowepaznokcie
13:44
mietowepaznokcie
13:38
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny
mietowepaznokcie
13:36
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat
mietowepaznokcie
13:31
9329 17d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mietowepaznokcie
13:30
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— powinnam to wreszce zrozumieć!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mietowepaznokcie
13:30
2394 98f0 500
Reposted fromtelewizja telewizja
mietowepaznokcie
13:30
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world
mietowepaznokcie
13:25
5578 05ad 500
Coben "Zachowaj spokoj" 14
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
mietowepaznokcie
13:24
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll
mietowepaznokcie
13:24
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe
mietowepaznokcie
13:22
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl