Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

mietowepaznokcie
20:52
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mietowepaznokcie
20:52
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mietowepaznokcie
20:50
20:48
3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit
20:47
7138 0d4a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack

April 07 2017

mietowepaznokcie
20:21
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek
mietowepaznokcie
20:21
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako
mietowepaznokcie
20:19
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 05 2017

mietowepaznokcie
20:05
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
mietowepaznokcie
20:02
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
mietowepaznokcie
19:58
6247 6fa2
Reposted fromtfu tfu
mietowepaznokcie
19:57
mietowepaznokcie
19:55
Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień.
— Madison James
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse

April 03 2017

mietowepaznokcie
21:57
3904 17e5
Reposted fromiamstrong iamstrong
mietowepaznokcie
21:43
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri

March 23 2017

mietowepaznokcie
10:31
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita
mietowepaznokcie
10:27
5241 3c71 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
mietowepaznokcie
10:25
2446 a59d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa

March 22 2017

mietowepaznokcie
14:44
9103 9399
Reposted fromsohryu sohryu
mietowepaznokcie
14:39
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl